۳ عنصر یک استراتژی پلتفرمی موفق

عموما تصور ما بر این است که شرکت‌ها با یکدیگر بر سر محصولات در حال رقابت هستند؛ اما در دوره‌ای

Read more

سه سوالی که پیش از انتخاب مدل پلتفرم باید بپرسید – بخش اول

تاکنون درصد زیادی از مدیران حداقل یک بار بحثی در مورد استفاده از مدل پلتفرم داشته اند. از مدل های

Read more