چالش مرغ و تخم مرغ: چطور پلتفرم خود را در حالت مستقل از شبکه راه‌اندازی کنیم؟

یک کسب و کار شبکه ای عموما بدون کاربرانش ارزشی ندارد و کاربران نیز در شبکه‌ای خالی و خلوت حضور

Read more