تفکر پلتفرمی: چطور به ایده‌های استارتاپی برسیم؟

هر کسب‌وکاری برای حل مشکل مشتری ساخته شده است. حل مشکل مشتری باعث خلق ارزش می‌شود، که اگر به صورت

Read more

چالش مرغ و تخم مرغ: چطور پلتفرم خود را در حالت مستقل از شبکه راه‌اندازی کنیم؟

یک کسب و کار شبکه ای عموما بدون کاربرانش ارزشی ندارد و کاربران نیز در شبکه‌ای خالی و خلوت حضور

Read more

معیارهای سنجش عملکرد پلتفرم ها – بخش سوم

کیفیت به عنوان ارزش برخی پلتفرم ها با ایجاد محتوای باکیفیت، ارزش زیادی خلق می کنند. پلتفرم Reddit، یکی از

Read more

معیارهای سنجش عملکرد پلتفرم ها – بخش اول

شما تبدیل به آن چیزی میشوید که اندازه گیری و ارزیابی میکنید. تجربه همکاری با مشتریانی از موسسات و استارتاپ ها

Read more

۶ دلیل اصلی شکست پلتفرم ها – بخش اول

موفقیت کسب و کار های پلتفرمی مانند Alibaba , Airbnb , Uber آنقدر مورد توجه قرار گرفته است که اغلب

Read more

سه سوالی که پیش از انتخاب مدل پلتفرم باید بپرسید – بخش دوم

چگونه می توانید اعتماد بین سازمان و شبکه ارتباطی را افزایش دهید؟ با استفاده از تکنولوژی، می توان پلتفرم های

Read more

سه سوالی که پیش از انتخاب مدل پلتفرم باید بپرسید – بخش اول

تاکنون درصد زیادی از مدیران حداقل یک بار بحثی در مورد استفاده از مدل پلتفرم داشته اند. از مدل های

Read more

کسب و کارهای پایپ در مقابل پلتفرم ها – بخش دوم

پلتفرم ها با دو چالش کلیدی رو به رو هستند: ۱- حل مشکل مرغ و تخم مرغ  برای جذب تولید

Read more

کسب و کارهای پایپ در مقابل پلتفرم ها – بخش اول

  دو مدل کسب و کار عمده وجود دارد: مدل پایپ یا خطی و مدل پلتفرم. اگر یک پلتفرم را

Read more

تفکر پلتفرمی برای ایجاد کسب و کار

هرتجارت، شبیه یک موتور است. این موتور باید یک سری کارهای مشخص را تکرار کند تا بتواند ارزش آفرین باشد.

Read more