۳ عنصر یک استراتژی پلتفرمی موفق

عموما تصور ما بر این است که شرکت‌ها با یکدیگر بر سر محصولات در حال رقابت هستند؛ اما در دوره‌ای

Read more

تفکر پلتفرمی برای ایجاد کسب و کار

هرتجارت، شبیه یک موتور است. این موتور باید یک سری کارهای مشخص را تکرار کند تا بتواند ارزش آفرین باشد.

Read more