چالش مرغ و تخم مرغ: چطور پلتفرم خود را در حالت مستقل از شبکه راه‌اندازی کنیم؟

یک کسب و کار شبکه ای عموما بدون کاربرانش ارزشی ندارد و کاربران نیز در شبکه‌ای خالی و خلوت حضور

Read more

حجم بحرانی و میانبر رسیدن به آن – بخش اول

معضل حجم بحرانی پلتفرم ها و شبکه ها، خدمات یک-طرفه ای نیستند که توسط یک استارتاپ ارائه شده باشند. این

Read more

سه سوالی که پیش از انتخاب مدل پلتفرم باید بپرسید – بخش دوم

چگونه می توانید اعتماد بین سازمان و شبکه ارتباطی را افزایش دهید؟ با استفاده از تکنولوژی، می توان پلتفرم های

Read more

سه سوالی که پیش از انتخاب مدل پلتفرم باید بپرسید – بخش اول

تاکنون درصد زیادی از مدیران حداقل یک بار بحثی در مورد استفاده از مدل پلتفرم داشته اند. از مدل های

Read more