مدل کسب و کار شما آینده‌نگرانه است یا فقط بر زمان حال متمرکز است؟

صنایعی که سال‌ها از عمرشان می‌گذرد، یک شبه سقوط نمی‌کنند. اگرچه وقوع این اتفاق زمان می‌برد اما پس از تحرکات

Read more